تبلیغات

موضوعات

سریال
V

| پنج فصل کامل |

||  با سه کیفیت BluRay 480p و BluRay 720p و BluRay 1080p ||

Game Of Thrones
ژانر : ماجراجویی | درام | فانتزی
سال تولید : ۲۰۱۱
امتياز : 9.5/10
شبکه : 
زیرنویس فارسی : دارد
 
خلاصه داستان : هفت خاندان اشرافی برای حاکمیت بر سرزمین افسانه ای «وستروس» در حال ستیز با یکدیگرند. خاندان «استارک»، «لنیستر» و «باراثیون» برجسته ترین آنها هستند. داستان از جایی شروع می شود که «رابرت باراثیون» پادشاه وستروس، از دوست قدیمی اش، «ادارد» ارباب خاندان استارک، تقاضا می کند که بعنوان مشاور پادشاه، برترین سمت دربار، به او خدمت کند. این در حالی است که مشاور قبلی به طرز مرموزی به قتل رسیده است، با این حال ادارد تقاضای پادشاه را می پذیرد و راهی سرزمین پادشاهی می شود. خانواده ملکه، یعنی لنیستر ها در حال توطئه برای بدست آوردن قدرت هستند. از سوی دیگر، بازمانده های خاندان پادشاه قبلی وستروس، «تارگرین ها» نیز نقشه ی پس گرفتن تاج و تخت را در سر می پرورانند، و تمام این ماجراها موجب در گرفتن نبردی عظیم میان آنها خواهد شد...


Game.Of.Thrones.S01E01.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E02.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E03.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E04.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E05.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E06.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E07.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E08.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E09.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E10.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E01.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E02.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E03.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E04.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E05.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E06.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E07.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E08.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E09.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E10.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E01.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E02.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E03.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E04.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E05.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E06.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E07.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E08.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E09.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S01E10.1080p.BluRay.mkv


Game.Of.Thrones.S02E01.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E02.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E03.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E04.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E05.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E06.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E07.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E08.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E09.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E10.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E01.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E02.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E03.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E04.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E05.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E06.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E07.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E08.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E09.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E10.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E01.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E02.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E03.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E04.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E05.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E06.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E07.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E08.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E09.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S02E10.1080p.BluRay.mkv


Game.Of.Thrones.S03E01.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E02.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E03.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E04.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E05.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E06.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E07.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E08.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E09.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E10.480p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E01.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E02.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E03.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E04.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E05.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E06.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E07.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E08.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E09.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E10.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E01.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E02.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E03.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E04.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E05.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E06.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E07.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E08.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E09.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S03E10.1080p.BluRay.mkv


Game.Of.Thrones.S04E01.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E02.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E03.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E04.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E05.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E06.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E07.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E08.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E09.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E10.480p.mkv

Game.Of.Thrones.S04E01.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E02.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E03.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E04.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E05.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E06.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E07.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E08.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E09.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E10.720p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E01.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E02.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E03.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E04.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E05.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E06.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E07.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E08.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E09.1080p.BluRay.mkv

Game.Of.Thrones.S04E10.1080p.BluRay.mkv


Game.of.Thrones.S05E01.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E02.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E03.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E04.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E05.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E06.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E07.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E08.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E09.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E10.480p.mkv

Game.of.Thrones.S05E01.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E02.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E03.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E04.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E05.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E06.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E07.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E08.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E09.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E10.720p.mkv

Game.of.Thrones.S05E01.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E02.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E03.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E04.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E05.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E06.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E07.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E08.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E09.1080p.mkv

Game.of.Thrones.S05E10.1080p.mkvمرتبط باموضوع :

 سریال Youre the Worst فصل ۳ قسمت ۱۲ و ۱۳ (پایان فصل سوم)  [ پنجشنبه، 27 آبان ماه، 1395 ] 2019 مشاهده
 سریال Banshee  [ چهارشنبه، 11 فروردين ماه، 1395 ] 8454 مشاهده
 سریال Haven  [ شنبه، 30 شهريور ماه، 1392 ] 4635 مشاهده
 مستند Planet Earth  [ دوشنبه، 24 آبان ماه، 1395 ] 3981 مشاهده
نام: blackwar66

در مورخه : دوشنبه، 25 فروردين ماه، 1393توسط
(مشخصات کاربر Blackwar66 | ارسال پیغام شخصی)

سلام با تشکر از سایت به روزتون ممنون میشم اگه تعداد فیلم ها رو هم بیشتر کنید

 

ارسال جوابیه ]

نام: omid

در مورخه : سه شنبه، 30 ارديبهشت ماه، 1393توسط
(مشخصات کاربر o_lp | ارسال پیغام شخصی)

سلام  ممنون از زحماته  بی وقفه شما چند بار پیغام گذاشتم ولی جوابی ندیدم گفتم اگه لطف کنید فیلمهای هندی بیشتری بذارید ممنون میشم ولی چند ماهی میشه که همون طوریه اگه لطف کنید بزارید ممنون میشم؟

ارسال جوابیه ]

نام: behzad

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393توسط
(مشخصات کاربر behzadhoseini | ارسال پیغام شخصی)

سلام

عذر میخوام کیفیت بالاتر هم که بعد میاد تو سایت قرار میگیره؟

مثلا web dl یا blu ray

جون واقعا ارزشش رو داره این سریال..

جوابیه ها

نام: Hadi

در مورخه : يكشنبه، 12 مرداد ماه، 1393توسط
(مشخصات کاربر Hadi | ارسال پیغام شخصی)

سلام

بله اگه کیفیت بلوری این سریال ریلیز بشه حتما تو سایت قرار میگیره

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام: علی

در مورخه : دوشنبه، 19 مرداد ماه، 1394توسط
(مشخصات کاربر aliboy | ارسال پیغام شخصی)

ایول.خیلی سریال قشنگیه.فصل 2 3 4 رو تو ماه رمضون از سایت خوبتون دان کردم

ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب